Stoelmassage voor bedrijven

Ontspanningsmassage op het werk

Een ontspanningsmassage op het werk? Ja, even lekker je lichaam en geest ontspannen en je opnieuw opladen met een stoelmassage. Steeds meer bedrijven erkennen de heilzame werking ervan. En het fijne is dat onder bepaalde voorwaarden de belastingdienst meebetaalt. Een kennismaking met het fenomeen (stoel)massage op de werkvloer.

Waarom een ontspanningsmassage op het werk?

Werkdruk, de hele dag achter een beeldscherm zitten of zwaar lichamelijk werk doen, vergt nogal wat van je geest en lichaam. Dat je bij tijd en wijle de nodige stress ervaart, last hebt van hoofdpijn en/of stijve schouders plus nek is niet ongebruikelijk. Maar ook pijn in je gewrichten plus rug- en rsi-klachten kunnen je parten spelen. Zeker als je niet geregeld de tijd neemt om te ontspannen en te herstellen. Uiteindelijk kan dat leiden tot ziekteverzuim. Krijg je echter op frequente basis, zo’n 2 keer per maand, de mogelijkheid om je te laten masseren op de werkvloer? Dan blijkt uit een aantal kleinschalige onderzoeken in de afgelopen decennia dat het allerlei positieve effecten heeft.

Zo reduceert een ontspanningsmassage op het werk onder andere stress en spanningen. Verder helpt het klachten aan het bewegingsapparaat te verminderen en draagt het bij aan een betere werkhouding. Dat is fijn natuurlijk, want daardoor neemt de kans op ziekteverzuim af. Trouwens, ook mentaal zorgt een massage voor een oppepper. Zo neemt de concentratie toe en stijgt de motivatie en dat komt uiteindelijk de productiviteit ten goede.

Hoe werkt een stoelmassage?

Misschien denk je dat zo’n ontspanningsmassage op het werk nogal een gedoe is. Niets is minder waar. Want, tijdens het masseren houd je je kleren aan, wordt er geen massageolie gebruikt en het duurt hoogstens 20 minuten. Voor een relaxbehandeling neem je plaats op een massagestoel. Eigenlijk een comfortabele stoel waar je achterstevoren op zit. Hierbij leun je voorover met je gezicht in een zacht kussentje en je knieën rusten op speciale steunen.

De masseur behandelt tijdens een ontspanningsmassage je hoofd, schouders, nek, rug, armen en handen. Dit door druk uit te oefenen op de zogenaamde acupressuurpunten. Hierdoor worden blokkades, denk aan spanningen, in je lichaam opgeheven en kan energie weer vrij stromen. Na afloop voel je je heerlijk ontspannen, fit en in balans.

Onderzoeksresultaten van stoelmassages

Hieronder een aantal belangrijke uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van stoelmassages op het werk;

Volgens een studie van de universiteit van Miami¹ naar stress op de werkvloer vermindert stoelmassage de hoeveelheid stresshormonen in het bloed aanzienlijk. Voor het onderzoek kreeg een groep 2 keer per week een massage en eenzelfde groep niet. Uiteindelijk bleek dat degenen die massages kregen zich na 1 maand minder vermoeid en gespannen voelden. Daarnaast gaven zij aan helderder te kunnen denken.

Een recenter onderzoek aan de Universiteit Maastricht² toont eveneens positieve resultaten als het gaat om stoelmassage. Aan dit onderzoek namen in totaal 76 kantoormedewerkers mee. Hierbij werd een deel van de mensen gedurende 16 weken 1 maal per week gemasseerd en de controlegroep niet. Na afloop constateerde 63% van de deelnemers die een massage kregen een afname van de rsi-klachten. Daarnaast gaf 67% van de medewerkers in dezelfde groep aan minder spanningsklachten te hebben. Opmerkelijk was dat de effecten al na 3 massages merkbaar waren.

Stoelmassage op het werk is ook fiscaal aantrekkelijk

kostenbesparing De overheid stimuleert werkgevers om gezonde arbeidsomstandigheden te creëren.
Zo blijven uw werknemers flexibel inzetbaar, gemotiveerd en gezond. Op de website van de Belastingdienst kunt u lezen dat massage op het werk wordt erkend als arbo-voorziening, wat u als werkgever fiscaal voordeel oplevert. U investeert immers in de gezondheid en duurzaamheid van uw medewerkers. De werkelijke kosten voor bedrijfsmassage vallen hierdoor beduidend lager uit omdat u de massages onbelast kunt aanbieden.
Er zijn hierbij twee mogelijkheden:

U kunt de massages opnemen in uw arbo-plan.
U kunt de massages opnemen in de werkkostenregeling.

Massage in uw ARBO-plan

Aan de hand van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) kunt u ervoor kiezen om stoelmassage op te nemen in uw ARBO-plan ter preventie van werkgerelateerde klachten. Daarmee behoren de massages fiscaal tot de nihilwaardering net zoals de veiligheidsbril, de medische keuring of een arbeidsgeneeskundig onderzoek. U kunt dus onbelast en onbeperkt massages verstrekken en opvoeren als bedrijfskosten. De berekende BTW kan in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. De voorwaarden waaraan u volgens de belastingdienst moet voldoen zijn:

De massages maken in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
De aangeboden dienst vindt tijdens werktijd plaats.
De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
De duur en frequentie van de massages geschiedt naar redelijkheid.
Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Bronnen:
¹ – Onderzoek University of Miami, Touch Research Institute (1996) door Tiffanny Field, Gail Robinson, Frank Scafidi, Tom Nawrocki and Alex Concalves. Publicatie in de International Journal of Neuroscience (1996).
² – Studie: Effecten van stoelmassage, volgens de TouchPro Europe methode, op de ervaren gezondheid van werknemers door drs. Freeke de Bresser, dr. Catelijne Joling en dr. Inge Houkes, Faculteit der Gezondheidswetenschappen, Universiteit Maastricht (2006).

Reacties zijn gesloten.