EMDR

‘het wonder van het zichzelf genezend brein’

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Niet bij iedereen lukt het deze ervaringen op eigen kracht te verwerken en ontstaan er psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen,flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.
Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een kortdurende therapievorm voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende en/of angstwekkende ervaring, te kampen hebben met angsten, fobieën en burn-outklachten en/of voor mensen die belemmerd worden door in het verleden gevormde negatieve kernopvattingen over zichzelf. De toepassing is wetenschappelijk onderzocht en vergeleken met andere vormen van traumaverwerking, de meest “zachte”vorm.

Hoe werkt EMDR?
Door stresshormonen die aangemaakt worden tijdens een nare gebeurtenis kan er een blokkade ontstaan in de hersenen tussen het korte en het lange termijn geheugen. Hierdoor is het brein niet in staat de nare herinneringen op een gezonde manier te verwerken en er betekening aan te ontlenen. De herinnering blijft in het kort termijn geheugen “hangen”. Onterecht blijf je hierdoor geloven dat er bijv. nog steeds gevaar dreigt of dat je blijvend schuldig, machteloos of waardeloos bent. Hierdoor ontstaan psychische en/of lichamelijke klachten.

De therapeut laat je aan de bewuste gebeurtenis terugdenken en laat je stilstaan bij het vervelendste beeld. Terwijl je je concentreert op dit beeld hoor je via een koptelefoon afwisselend klikjes in je linker en rechteroor. Door de klikjes worden beide hersenhelften actief. Dit is vergelijkbaar met dromen. In de droomfase is 92% van ons brein actief t.o.v. 12 % in ons dagelijks bewustzijn.
De therapeut zal regelmatig vragen wat je nu ziet of beleeft. Voor een kind of volwassene geldt, dat zij zich tijdens de therapie veilig mogen voelen bij het herinneren van de gebeurtenis. Met behulp van RDI (hulpmiddel bij EMDR) is dit voor beide mogelijk, omdat er een plek (in gedachten) wordt gecreëerd waar men naar terug kan gaan (denken aan) bij het zich onveilig voelen. Gedurende het proces zal je merken dat het terugdenken aan de vervelende gebeurtenis steeds minder vervelend zal worden. De lading van de gebeurtenis verdwijnt. De gebeurtenissen krijgen een gewone plek in je levensgeschiedenis.

Wat zijn de te verwachten effecten?
De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Zijn er ook nadelen?
Na afloop van een EMDR- sessie kunnen de effecten nog even doorwerken. Met EMDR sla je een brug naar je innerlijke bronnen en wordt het natuurlijke verwerkingsproces aangesproken, waarna de bronnen spontaan weer gaan stromen. In sommige gevallen kan het de cliënt het idee geven even de regie kwijt te zijn. Bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan.
Het is aan te bevelen een dagboekje bij te houden en op te schrijven wat er naar boven komt. Deze dingen kunnen dan indien nodig in de volgende sessie aan de orde komen.
Bij praktijk Plexus Solaris kun je ook losse EMDR-sessies volgen en wordt EMDR, zo nodig, ook ingezet tijdens andere werkvormen zoals (stress)-counseling en het HSP begeleidingstraject. Een sessie duurt ongeveer 1,5 uur en kost € 70,00. Er is momenteel geen wachtlijst en een doorverwijzing van de huisarts is niet nodig.

Opleiding en referenties: ENOWA counselors /Alphen aan de Rijn. Docent: Alexander Bund. Hij studeerde psychologie in Leiden en hypnotherapie in Oklahoma. Hij houdt een privépraktijk voor EMDR, relatietherapie en coaching te Alkmaar, is docent/trainer EMDR en mindfulness docent psychopathologie en specialiseerd zich in het afnemen van persoonlijkheidstesten – met name de MBTI (een Jungiaanse karakteranalyse) voor zelfkennis en loopbaanbegeleiding.

Reacties zijn gesloten.