Counseling

De meeste mensen hebben periodes in hun leven waarin ze moeilijke gebeurtenissen en daarmee verbonden gevoelens ervaren die onoplosbaar lijken. Soms beseft men dat deze ervaringen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden, zoals ziekte, huwelijksproblemen of verlies van een naaste. In andere gevallen heeft men echter geen idee waardoor men zich zo voelt. Het enige wat men weet is dat het leven onprettig of moeilijk is geworden of zelfs ondraaglijk lijkt.
Als de onrust te groot wordt worden mensen soms gedreven tot het nemen van overhaaste beslissingen die ze later vaak betreuren. Soms handelen mensen in nood naar adviezen waar zij het misschien helemaal niet mee eens zijn, maar waar zij later wel de gevolgen moeten dragen. Counseling ofwel gesprekstherapie kan mensen helpen helderheid te scheppen in hun gedachten en gevoelens zodat ze zelf beslissingen kunnen nemen en eventueel belangrijke veranderingen in hun leven kunnen doorvoeren.

Counseling is in feite een levendige en menselijke persoonlijke ervaring die twee individuen met elkaar delen. Daarom is het een proces van beide partijen die betrokkenheid vraagt, zowel in tijd als in inspanning. Tijdens de gesprekken is er veel aandacht voor het heden (wat speelt er nu). Soms kijken we naar het verleden (wanneer is dit ontstaan?) en we richten ons op de toekomst (hoe wil je het?) De rode draad is jouw gevoelsbeleving waardoor je meer inzicht krijgt in jezelf.

Combinatie massage en counseling
Als je erg in je hoofd zit en niet zo makkelijk bij je gevoel komt raad ik je een combinatie van een ontspannings- of therapeutische massage en counseling aan. Dit kan voorafgaand of aansluitend aan het counselinggesprek. Per keer kijken we waar je behoefte aan hebt of kan je aangeven wat je op dat moment nodig hebt. Je wordt dan uitgenodigd om contact te maken met de plekken en gevoelens in je lichaam die dat het meest nodig hebben. Dit betekent dus: ademen, voelen, observeren, aanwezig zijn, delen, helen en dat wat er speelt of heeft gespeeld een plek geven.

Het doel
Het doel van counseling is om je zelf de antwoorden te laten vinden en meer grip op je leven te laten krijgen, je bewust te worden van je functioneren (en de effecten daarvan) van bepaalde patronen en van je behoeften, belangrijke (onverwerkte) gebeurtenissen een plek geven, anders met sommige zaken om te gaan, aanwezig te zijn, je lichter ruimer en opgelucht voelen, je kwaliteiten (potentieel) te (her)ontdekkken, rust te vinden waar je dat nodig hebt en je persoonlijk verder te ontwikkelen, verdiepen en verrijken (zelfactualisatie). Counseling is vooral curatief (helend) van karakter en legt de nadruk op de emotionele aspecten en psycho-sociale achtergronden van problemen en vragen.
Kortom, gesprekstherapie kan voor iedereen die een steuntje nodig heeft in een moeilijke periode in zijn leven nuttig zijn.

Intake
Als een cliënt naar een counselor gaat, wordt het eerste gesprek een intakegesprek genoemd. Tijdens dit gesprek:
• maakt de cliënt kennis met de counselor
• wordt de werkwijze van counseling besproken
• worden de randvoorwaarden van een traject besproken
• wordt ‘in aanzet’ het probleem of de vraag besproken

Een intakegesprek is dus erg relevant voor zowel de cliënt als de counselor. Zo moet het ‘klikken’ tussen de cliënt en de counselor. Zo moet de hulpverlener uitleggen hoe hij te werk gaat en moet de cliënt akkoord gaan met deze manier van werken. De counselor moet checken of de hulpvraag van de cliënt binnen zijn competenties valt. Anders moet hij de cliënt doorverwijzen naar andere hulpverlening. Counseling is niet geschikt voor psychiatrische stoornissen, ernstige verslavingen, acute crisissituaties en ernstige lichamelijke aandoeningen.

Counselingtraject
Afhankelijk van het intakegesprek wordt er een counselingtraject opgestart. Een dergelijk traject bestaat uit individuele gesprekken van één tot anderhalf uur. Een counselingtraject is relatief kortdurend. Een gemiddelde is moeilijk te geven. Het aantal benodigde gesprekken kan per persoon verschillen. Een traject kan namelijk uit 3 sessies bestaan, maar ook uit 10 sessies. Dit is volledig afhankelijk van het probleem, de vraag, de omstandigheden etcetera. Korte therapieën blijken zelfs effectiever te zijn omdat het gevaar dan kleiner is dat men in een probleem blijft ‘hangen’. Voorop staat dat de cliënt nut moet ervaren van een traject. Is dat nut niet aanwezig, dan gaat de counselor daarover in gesprek met de cliënt. Hij kan dan het advies geven om door te gaan met een traject, of om het traject af te sluiten. Te allen tijde is de cliënt baas over zijn eigen traject. Hij/zij is degene die een traject aangaat en ook stopt.

Reacties zijn gesloten.