Werkkostenregeling t.b.v. Stoelmassage voor bedrijven

Per 1 januari 2015 is voor werkgevers de werkkostenregeling verplicht. Alles wat u als werkgever vergoedt of verstrekt aan een werknemer wordt in eerste instantie tot het loon gerekend. Ook als het gaat om het vergoeden van kosten! Het grote voordeel van de werkkostenregeling is dat u niet langer alles op individueel werknemersniveau hoeft vast te leggen, wat zorgt voor een meer eenvoudige loonkostenadministratie en een besparing op controles van de fiscus.

Massage en de werkkostenregeling (WKR)

Binnen de werkkostenregeling kunt u als werkgever uw personeel tot een maximum van 1,2% van de totale loonsom (de vrije ruimte) laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen zonder dat dit belast wordt. Dus ook onze massages. Het nadeel van de werkkostenregeling is dat het forfait van de werkkostenregeling vrij klein is waardoor andere activiteiten die onder deze regeling vallen in het gedrang komen. Wij adviseren bedrijven daarom om de massages op te nemen in het arbo-plan waardoor het forfait van de werkkostenregeling ongemoeid blijft.

massage en nihilwaardering

Om te voorkomen dat de waarde van bepaalde voorzieningen die u op de werkplek ter beschikking stelt, in de vrije ruimte van de werkkostenregeling vallen, is een aantal voorzieningen op nihil gewaardeerd. Deze nihilwaarderingin gaan dus niet ten koste van de vrije ruimte. Stoelmassage valt onder een aantal voorwaarden tot de nihilwaarderingen waardoor de massages onbeperkt en onbelast aan de medewerkers kunnen worden aangeboden en het forfait van 1,2% ongemoeid laten. De enige voorwaarden waaraan u volgens de belastingdienst moet voldoen zijn:

U hebt als werkgever een RI&E en Plan van Aanpak of ARBO plan.
De massages maken hier in redelijkheid deel van uit.
De aangeboden dienst vindt tijdens werktijd plaats.
De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
De duur en frequentie van de massages geschiedt naar redelijkheid.
Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Geen ARBO plan?

Indien niet wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden dan kunnen de stoelmassages nog steeds onbelast worden verstrekt. Dit gaat wel ten koste van het forfait van 1,2% van de werkkostenregeling.

Reacties zijn gesloten.