Protocol Covid -19

Voor jouw en onze veiligheid hebben ik voor de praktijk een aantal beschermende maatregelen ingevoerd. Ik volg hierbij de richtlijnen van het RIVM, zoals deze zijn uitgewerkt voor fysiotherapeuten en overige paramedici.
Ik ga ervan uit dat ik hierdoor op een zorgvuldige en verantwoorde wijze met jouw en mijn eigen gezondheid omga.

Een sessie ontvangen in mijn praktijk is alleen toegestaan als je vrij bent van klachten die eventueel op Corona zouden kunnen duiden. Mijn annuleringsvoorwaarden wat betreft afzeggen gelden niet zolang deze Coronacrisis voortduurt, in elk geval tot 1-10-2020.

Wat doe ik zelf:

– Ik ontvang maximaal drie cliënten per dag in mijn praktijk;

– Als ik zelf klachten heb, neem ik direct persoonlijk contact met je op om onze afspraak te verplaatsen. Indien mogelijk laat ik me testen of ik Corona heb.

– Ik houd me aan de voorschriften van de overheid in overeenstemming met de adviezen van het RIVM. Er zijn mondkapjes aanwezig. In overleg met de cliënt wordt er beslist voor het wel of niet van het gebruik hiervan.

  • Indien je neusverkouden, grieperig, hoesterig of benauwd bent, of koorts hebt (vanaf 38 °C),  dan mag ik je niet masseren en verzoek ik je om een reeds gemaakte afspraak te verplaatsen. Bij voorkeur 1 dag voor de gemaakte afspraak, maar desnoods 1 uur van te voren. Dit geldt ook als je huisgenoten of gezinsleden deze verschijnselen hebben. Ook als je in de afgelopen 14 dagen besmet bent geweest met COVID-19 of in aanraking bent geweest met iemand die mogelijk is besmet, dan wil ik dit graag weten opdat we een nieuwe afspraak kunnnen maken.
  • Kom op tijd zodat je niet lang hoeft te wachten in de ontvangstruimte en er voldoende tijd tussen jou en de volgende cliënt zit. Houdt in de wachtruimte en in de praktijkruimte 1,5 meter afstand van anderen tot aan het moment dat je op de massagetafel ligt.

Risicogroep

Behoor je als klant tot de risico groep zoals gedefinieerd door de RIVM dan is het advies, tot nader bericht van het RIVM, om de afspraak uit te stellen of te verplaatsen.

Mensen die tot een risicogroep behoren zijn mensen die een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden van een besmetting met het nieuwe coronavirus. Dit zijn:

Mensen van 70 jaar en ouder

Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van onderliggende aandoeningen:
– Chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn
– Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog
– Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties
– Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie
– Verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet  functioneert en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. – Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts
– HIV infectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
– Ernstige leverziekte
– Overgewicht (BMI Body Mass Index > 40)

Mocht je twijfelen of het risico voor jou aanvaardbaar is om een sessie bij mij te boeken bespreek dit dan met mij voordat je een afspraak maakt.

Reacties zijn gesloten.