HSP begeleidingstraject

In de ogen van minder gevoelige mensen, worden hoog sensitieve mensen vaak overgevoelig of zelfs ziek gevonden. Zij krijgen de boodschap maar te gaan leren om minder gevoelig te zijn of krijgen het advies medicijnen te gaan slikken om hen weerbaarder te maken. Het is echter niet iets wat je kunt genezen of afleren. Hoogsensitiviteit is geen ziekte, al kan het wel meespelen in het ontstaan van diverse psychische klachten.
Echter, op wat voor cursus je ook gaat of wat voor therapie je ook volgt, aan je ‘hardware’ of ‘fabrieksinstelling’ kun je niets veranderen. Wat je wel kan leren, is om op basis van effectieve, nieuwe en eigentijdse methodes handiger met je gevoeligheid en belemmerende factoren in het dagelijks bestaan om te gaan en beter voor jezelf op te komen.

Hooggevoeligheid begint bij de meeste mensen met het gevoel anders te zijn dan anderen. Waarin hooggevoelige mensen zich anders voelen is vaak moeilijk uit te drukken. Het begint meestal vanaf het eerste moment dat ze zich kunnen herinneren en ze zijn er zo mee verweven dat ze het gevoel anders te zijn dan anderen niet goed kunnen benoemen. Het is een gevoel, een ervaring, een besef dat hen danig in de weg kan zitten en dat vaak (niet altijd) voor moeilijkheden en problemen zorgt. Zo sterk dat sommigen zich wel eens vertwijfeld afvragen: ben ik soms gek?
Toch heeft het weinig met gekte te maken. (hoog)gevoeligheid is een eigenschap van het zenuwstelsel in combinatie met de hersenen. De informatieverwerking van een hooggevoelige werkt op de één of andere manier uitgebreider en nauwkeuriger dan bij de gemiddelde persoon. Zij hebben daarmee dus niet zozeer betere zintuigen maar ze verwerken hun zintuiglijke indrukken vooral complexer.

Hooggevoelige mensen nemen allerlei subtiele nuances waar die anderen missen. Waar een ander niet bij stilstaat of zelfs van geniet, zoals harde muziek of drukke menigten, indringende sirenes, felle lichten, vreemde geuren en winkelchaos, kan in een hooggevoelig persoon een heftige reactie geven. Hij of zij raakt overprikkeld. Wanneer zo’n overprikkeling of over-stimulatie lang aanhoudt, volgt een (chronische) stresssituatie. Net als iedere andere eigenschap is hooggevoeligheid een karaktertrek die zowel positief als negatief uitgelegd kan worden, afhankelijk van waar je op focust. Wie hooggevoelig is, heeft veel potentie om deze gevoeligheid op indrukwekkende wijze in te zetten op vele terreinen van zijn leven. Een hooggevoelig persoon kan deze eigenschap tot een gave maken.

Zodra de eerste fase van herkennen en opluchting voorbij is komt in plaats daarvan vaak de vraag wat men hiermee nu kan doen. Hoe beter om te gaan met deze eigenschappen, die in het verleden veelal voor problemen hebben gezorgd. Want veel hooggevoeligen willen wel graag geloven dat hun eigenschappen een ‘gave’ en een kracht kunnen zijn, maar ze hebben het nog nauwelijks zo ervaren. Meer acceptatie van het anders-zijn, meer waardering voor zichzelf en de eigen manier om met situaties om te gaan, ontstaan niet zomaar. Bij het veranderen van een last in een kwaliteit kan praktijk Plexus Solaris door middel van een effectief HSP- begeleidingstraject jou leren omgaan met de eigenschappen van het HSP-zijn en je bewust te maken van jezelf en jouw kracht.

Hoe werkt het?
Het HSP-begeleidingtraject bestaat voor het grootste deel uit ervaren en doen, en wordt ondersteund door een theoretisch deel (kennisoverdracht). Werken aan bewustwording, transformatie en ‘persoonlijke ontwikkeling’ waarbij creatieve educatie een essentieel uitgangspunt vormt. Er worden handvatten en vaardigheden aangereikt en geoefend (ook thuis), die je overal kunt inzetten en integreren in het dagelijks leven en bieden de mogelijkheid om jezelf en de omgeving beter te kunnen begrijpen. Je leert om goed bij jezelf te blijven zodat prikkels van buitenaf niet meer zomaar allemaal bij je binnen komen en van negatieve invloed zijn op je eigen functioneren.
Van belang hierbij is dat als de persoon zichzelf meer en meer op een natuurlijke manier beleeft, gedragingen als vanzelf zullen veranderen en er ruimte komt voor diegene om zichzelf op een bewuste wijze te manifesteren in de maatschappij.

Niet afsluiten dus, maar bewust in het HIER en NU in het het leven staan en ZIJN wie of wat je bent.

De Boeddhistische Psychologie staat centraal in het traject maar er worden geen dogmatische religieuze benaderingen of filosofieën overhandigd. Juist het ontdekken van de eigen innerlijke waarheid, ziens- en zijnswijzen worden benadrukt. Vanaf dit punt kan er steeds meer vanuit vrijheid geleefd worden.
Er wordt tevens gebruik gemaakt van invloeden vanuit o.a. de hypno,- en regressietherapie, aandachtstraining (Mindfulness), voice-dialogue, energieopstellingen en de Advaita Vedanta (non-dualisme).
Integrale ontspanningsmassage en het cranio sacraalwerk kunnen zonodig aanvullend en ondersteunend zijn in het bewustwordingsproces.
De methoden zijn de laatste jaren in individuele leergangen ontwikkeld en inmiddels hebben veel (hoog)gevoelige mensen een soortgelijke leergang gevolgd. Zij ervaarden het traject als leerzaam, effectief, vernieuwend en bevrijdend.

Tijdens het HSP-begeleidingstraject maak ik gebruik van onder meer:

• de binnen / buitenwereldmethode: hoe blijf je met je aandacht meer bij jezelf?
• de 3 belevingsgebieden : waar ben je met je aandacht?
• het ontdekken van de eigen domein: waar liggen je grenzen?
• creatieve educatie waarbij je kennis opdoet over hooggevoeligheid
• inzicht geven in hoe het denken ons beiinvloedt (de mindgebieden)
• een specifieke methode gericht op planning en structuur
• de methode ‘effectief communiceren’
• zentherapie; vorm van regressietherapie om je zelfvertrouwen te vergroten
• ontspanningsoefeningen voor een betere energiebalans
• metaforen en mijn eigen ervaringen als Hoog Sensitief Persoon

Leerdoelen
De leerdoelen die je tijdens het HSP begeleidingstraject kunt leren zijn:
• De kwaliteiten van jezelf in te zien en deze te gebruiken
• De valkuilen van hooggevoeligheid te beperken en hiermee je lasten verminderen
• Bewust te worden van jezelf
• Je zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde te vergroten
• Planning en structuur aan te brengen in je dagelijks leven
• Het piekeren en de daarbij behorende emoties te verminderen
• Voor jezelf durven opkomen en te zeggen wat jijzelf voelt en denkt
• Je energie in balans te brengen (vermoeidheid verminderen/wegnemen)
• Goed te functioneren in het dagelijkse maatschappelijke en sociale leven als (hoog)gevoelig persoon
• Jezelf op de eerste plaats te zetten.

Verloop van het traject
Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek ( ongeveer 60 min./tarief :25 euro incl.BTW). Hierin kun je onder andere vragen stellen en geef ik een toelichting op het HSP-traject. Het kennismakingsgesprek is ook bedoeld om te kijken of het klikt tussen ons; dit vind ik van groot belang voor het bereiken van goede resultaten. Besluit je na het kennismakingsgesprek door te gaan met het begeleidingstraject, dan krijg je een vragenlijst mee naar huis om in te vullen. Tijdens het eerstvolgende gesprek nemen wij deze lijst door. Op basis van deze informatie en jouw wensen maak ik een stappenplan voor het begeleidingstraject. Tevens krijg je een formulier mee naar huis om jouw doelen aan te geven. Deze doelen kunnen we in overleg nader bespreken. Het aantal vervolggesprekken is afhankelijk van de wensen en gestelde doelen. Gemiddeld kun je er vanuit gaan dat een traject bestaat uit acht tot twaalf gesprekken met een gemiddelde duur van anderhalf uur.

Het kan zijn dat ik je op bepaalde aspecten niet of niet verder kan helpen. Dan zal ik je doorverwijzen naar daartoe gespecialiseerde collega’s met wie ik samenwerk.

N.B. Het traject is geschikt voor mensen vanaf de leeftijd van ongeveer 18 jaar.
Voor begeleiding van hoogsensitieve kinderen kan ik u doorverwijzen naar gespecialiseerde collega’s.

Wat zijn de tarieven?
Vrijblijvend kennismakingsgesprek: (ongeveer 60 minuten) EUR 25 incl. BTW).Let op: clienten waarbij de kennismaking al reeds eerder heeft plaatsgevonden vanuit een andere werkvorm betalen geen tarief.
Vervolggesprekken ( maximaal 90 minuten) : EUR 70 – (incl. BTW) per gesprek
Indien de consultprijs een probleem vormt omdat u een minimaal inkomen heeft, leeft van een uitkering of geen inkomsten hebt dan is een aanpassing van de consultprijs bespreekbaar.
Voor eventuele vergoeding via de zorgverzekeraar klik HIER

Voor werknemers en werkgevers
Het hsp-begeleidingstraject is zeer geschikt bij (preventie van) overspanningklachten en burn out bij een hooggevoelige medewerker.

Specifieke thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn: zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen, overdreven perfectionisme, (faal)angstklachten, overmatig piekeren, te groot verantwoordelijkheidsgevoel, omgaan met kritiek, nee zeggen, vergroten van de assertiviteit, versterken van communicatieve vaardigheden. Ook time-management problemen kunnen als onderdeel van het thema aan bod komen. Vaak betreft het een combinatie van persoonlijke thema’s dat om maatwerk vraagt. De medewerker wordt in zijn of haar ‘eigen kracht’ gezet.

Alle trajecten worden vooraf gegaan door een kennismakingsgesprek en een uitgebreide intake.
Er wordt altijd vrijblijvend een offerte op maat opgesteld waarin een trajecttarief en concreet te behalen doelen beschreven zijn.
De gesprekken zijn vertrouwelijk. Over de tussentijdse,- en eindresultaten van het traject kan indien gewenst en na akkoord van de gecoachte, schriftelijk worden gerapporteerd.

Reacties zijn gesloten.