Aandachtstraining (Mindfulness/MBCT)

‘Leer te surfen op de golven van het leven’

Iedereen heeft van tijd tot tijd te maken met stress, malende gedachten, vermoeidheid of problemen en klachten die niet direct opgelost kunnen worden. Mindfulness is een effectieve en praktische training om stress, chronische pijn en psychische klachten te leren hanteren en te verminderen. Aandachttraining leert ons ‘te surfen op de golven van het leven’, zonder de golven te hoeven veranderen of tegen te houden.

Wat is mindfulness?
Mindfulness is de belangrijkste component van de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). In het Nederlands wordt het vertaald als Aandachtgerichte Cognitieve Therapie. Het ontwikkelen van een andere houding tegenover (psychische) problemen is het doel. 
Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten en niet direct reageren waardoor er ruimte komt voor een andere reactie dan vanuit oude ingesleten patronen.

Mindfulness heeft twee componenten. De eerste betreft zelfregulatie van de aandacht (aandachttraining). De aandacht is gericht op de onmiddellijke lijfelijke en verstandelijke reacties en het herkennen van mentale patronen in het huidige moment. Het tweede component is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er iets aan te willen veranderen.

‘Als we onze pogingen staken om aangename gevoelens te forceren,
kunnen ze uit zichzelf opkomen.
Als we ons verzet staken tegen onaangename gevoelens,
zullen we merken dat ze uit zichzelf verdwijnen.
Als we onze pogingen staken iets te laten gebeuren,
kan een hele wereld van nieuwe, onverwachte ervaringen opengaan’.

Wat het niet is:
Je geest leegmaken.
Een manier om te ontspannen.
Op een object concentreren.
Urenlang in een speciale houding zitten.
Een mysterieuze bewustzijnstoestand.
Berusting en passief zijn.

Voor wie?
· Als je de kwaliteit van je leven wilt verbeteren;
· Als je ondersteuning zoekt bij stress en vermoeidheid;
· Als je wilt leren leven met pijn, ziekte, angst en/of terugkerende somberheid;
· Als je meer nu-besef en momenten van rust en vreugde wilt ervaren, ondanks mogelijke beperkingen.

De training
De training bestaat uit acht individuele bijeenkomsten van 1,5 uur eens in de 2 weken. Daarnaast werk je thuis met behulp van een werkmap en een oefen-cd en/of mp 3 audiobestanden.
Tevens is het raadzaam om de begeleidende literatuur te lezen. ( zie onderaan de pagina)
We werken met praktische aandacht-, en meditatieoefeningen.
Regelmatig oefenen maakt je vertrouwd met de wisselwerking tussen mentale activiteit en lichamelijke gesteldheid. Bewustwording van de leefstijl, de ademhaling, de automatische piloot maar ook hoe u tot nu toe omging met pijn, stress, verdriet of verlies staan centraal.

Kennismakingsgesprek
Tijdens een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek wordt verkend of de training geschikt kan zijn en aansluit bij de verwachtingen. Eigen inzet en motivatie zijn belangrijke voorwaarden voor succes en toelating.

Kosten:
70 euro per sessie van 1,5 uur.
Werkmap en 2 cd’s met audiobestanden inbegrepen.

Aanbevolen literatuur ter ondersteuning:

Williams, J. M. G., Teasdale, J.D., Segal, Z. & Kabat-Zinn, J. (2007) Mindfulness en bevrijding van depressie. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
Schurink, G. (2009) Mindfulness.Een praktische training in omgaan met gevoelens en gewoonten. Zaltbommel: Thema

Reacties zijn gesloten.