Beroepsvereniging

Praktijk Plexus Solaris is aangesloten bij beroepsvereniging B.A.T.C.
Klacht en tuchtrecht: Licentie nr. RBNG/TBNG : 203324R
AGB zorgverlenerscode: 90.035759 AGB praktijkcode: 90(0)11306

Arboverstrekkingen
Onder verstrekkingen of vergoedingen die niet als beloningsvoordeel worden ervaren, vallen onder meer vergoedingen of verstrekkingen die samenhangen met verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zonder dat de werknemer hierdoor een aanmerkelijke privébesparing geniet, zoals:
Stoelmassage
Een stoelmassage is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:

– U hebt als werkgever een arboplan.
– De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
– De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats.
– De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.
– Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.
Bron: website Belasingdienst

Reacties zijn gesloten.